Kształcenie według modelu edukacyjnego Fundacji STERNIK-Poznań dąży do tego, aby absolwentki i absolwenci:

1
Osiągnęli obiektywną znajomość samych siebie, własnych zdolności i możliwości oraz starali się rozwinąć je w możliwie najwyższym stopniu.
2
Uzyskali podstawową wiedzę z obszaru kultury, nabrali nawyków pracy i porządku, które ułatwią im późniejszą naukę oraz efektywną pracę zawodową i pełne zaangażowanie w życie społeczne.
3
Byli zdolni do oceny – w sposób obiektywny i zrównoważony – spraw, ludzi, wydarzeń i relacji pojawiających się w ich życiu oraz do odkrywania pozytywnych aspektów otaczającej rzeczywistości i przyjmowania z radością wszelkich okoliczności życiowych.
4
Rozwijali podstawowe zdolności myślenia i działali niezależnie, przejawiając własną inicjatywę i kreatywność.
5
Uzyskali wystarczający osąd, by móc podejmować godne i sprawiedliwe decyzje, czyniąc dobry użytek z własnej wolności.
6
Postępowali konsekwentnie w życiu osobistym i społecznym, zachowywali się godnie, byli szczerzy, sprawiedliwi i hojni wobec innych oraz okazywali wrażliwość na cudze potrzeby i gotowość odpowiadania na nie.
7
Doceniali piękno przyrody oraz twórczości artystycznej lub innych rodzajów twórczości.
8
Byli zdolni do decydowania o własnym planie życia, dobrowolnym realizowaniu wybranych przez siebie wartości; cechowałaby ich spójność myślenia, mówienia i działania oraz dotrzymywaliby podjętych zobowiązań.
9
Byli zdolni do miłowania i dawania siebie innym oraz mieli świadomość, że miłość niesie ze sobą – obok szczęścia – konieczność rezygnacji z niektórych swoich potrzeb czy zamiarów, oddanie, poświęcenie i wyrzeczenie.
10
Uzyskali solidną formację chrześcijańską, poznali dobrze Magisterium Kościoła i odpowiedzialnie traktowali wymagania wiary, szanując jednocześnie inne wyznania religijne.