Plan wycieczek klasy IV-VIII

Wycieczki szkolne są organizowane w taki sposób aby, poprzez doświadczenie i obserwację uczennice mogły w ich czasie zweryfikować zdobyte wcześniej wiadomości oraz zintegrować wiedzę z różnych obszarów, która może stanowić inspirację do samodzielnej pracy. Dajemy możliwość uczennicom poznania ich małej ojczyzny, zachwycić się pięknem przyrody, zintegrować się w grupie, poznać kulturę, tradycję i folklor danego regionu oraz aktywność ruchową.

Propozycje miejsc w ramach cyklu “Mała Ojczyzna”

Klasy  IV-VI

 • Gołuchów
 • Kalisz Kaliski Gród Piastów, kościół św. Józefa,  (Teatr Bogusławskiego – 7,8)
 • Muzeum Arkadego Fiedlera (Puszczykowo)
 • Rogalin
 • gród wczesnopiastowski w Grzybowie k/Wrześni
 • Biskupin i okolice
 • Poznańskie Stare Miasto

Klasy VII – VIII

 • Rogalin
 • WPN (krajobraz polodowcowy)
 • Gostyń,
 • Śmiełów – Muzeum A. Mickiewicza,
 • Soplicowo (Cichowo),
 • Klasztor Benedyktynów Lubiń;
 • Kopaszewska Droga Krzyżowa
 • Żabikowo (Luboń)
 • Fort VII
 • Targi Edukacyjne

Warto, aby wszystkie klasy odwiedziły również następujące miejsca:

 • Brama Poznania
 • Muzeum Narodowe (i jego oddziały)
 • Kórnik i arboretum
 • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
 • Palmiarnię

“Krok za Horyzont”

W cyklu “Krok za Horyzont” chcemy realizować dłuższe wycieczki. miejsca w Polsce, które warto zwiedzić to:

Klasy IV/V

 • Toruń,
 • Wrocław

Klasy VI/VII

 • Kraków
 • Trójmiasto
 • Malbork

Klasa VIII

 • Kołobrzeg
 • Szczytnik k/Szczytnej
 • Warszawa