Poza dydaktyką w naszej szkole równo ważne jest realizowanie programu wychowawczego. Zależy nam, aby dzięki niemu każda uczennica wzrastała w cnotach i wzmacniała dobre nawyki. W realizację programu wychowawczego zaangażowana jest cała społeczność szkolna: uczennice wraz z rodzicami, tutorzy, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pracownicy szkoły.
Poza zasadniczą wartością merytoryczną ważne jest aby program był jasny i atrakcyjny dla każdej uczennicy. Stąd każdego roku realizujemy go w nieco odmiennej formie dostosowanej do aktualnych potrzeb naszych dziewczynek. Przykładowymi formami pracy z programem wychowawczym są projekt „Być damą!" lub wejście w program Leader100.

BYĆ DAMĄ!
Realizacja projektu przebiega w oparciu o kształtowanie cnót zgodnie z programem wychowawczym szkoły. Na każdy miesiąc wybierana jest jedna Dama (kobieta, wzorzec, patronka miesiąca), której postać staje się inspiracją do kształtowania swojego charakteru. Praca z projektem przebiega na czterech płaszczyznach.

1. SALONIK DAMY – SZKOLNE
– miejsce w szkole zaaranżowane na rzecz projektu. W nim pojawiają się wszystkie aktualności związane z danym miesiącem, program, „portret" aktualnej damy i relacja z naszych poczynań. Salonik znajdował się w wiatrołapie szkoły tak, że każda osoba do niej wchodząca od razu może poznać naszą Damę, zobaczyć co się u nas dzieje.

2. ZADANIA Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO – INDYWIDUALNE
– zadania umieszczony w agendach uczennic wraz z krótką notką do danej cnoty, z którymi uczennice pracowały indywidualnie we współpracy z tutorem, wychowawcą i rodzicami. Przypisane są cztery zadania na miesiąc.

3. ZADANIA MIESIĄCA – KLASOWE
– realizowane w dowolnym momencie przez każdą klasę. Zadania nie są duże i pracochłonne, ale na pewno oryginalne, ciekawe i każdego miesiąca inne. Często miały formę szybkiego wyzwania, zabawy, dzięki której klasa ma szansę sprawdzić swoje zgranie i współpracę.

4. WYDARZENIA POWIĄZANE
– niekoniecznie dla całej szkoły, czasami tylko dla jednej klasy, grona pedagogicznego czy rodziców. Forma różna: warsztaty, spotkanie z ciekawą osobą, wykład, wycieczka, gotowanie, bieg, konkurs…

Co miesiąc jedna klasa jest odpowiedzialna za zaprezentowanie Damy reszcie szkoły podczas comiesięcznego InfoWtorku. Poszczególne klasy prezentują postać Damy w dowolnej formie, zależnej od ich kreatywności.

LEADER100

Obecnie pracujemy w oparciu o program Leader 100.