Kilka słów o edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Horyzonty. Zastanawiając się nad wyborem szkoły dla swojej córki warto poznać, co szkoła Fundacji STERNIK-POZNAŃ ma wyjątkowego do zaoferowania:

  • w edukacji zintegrowanej nie ma podziału na przedmioty, edukacja matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza i plastyczna wzajemnie się przenikają, z czego doskonale zdają sobie sprawę nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Nauczyciele pracują z uczennicami tematycznie, co przynosi wiele korzyści;
  • w edukacji wczesnoszkolnej edukacja jest równoważna z wychowaniem, ukształtowanie uczennicy na wartościową kobietę jest dla nas tak samo istotne, jak jej edukacja;
  • nauczyciele pracują w oparciu o program nauczania i podstawę programową, ale rozszerzają ją o program wychowawczy szkoły, który kształtuje dobre nawyki oraz elementy wychowania religijnego;
  • nauczyciele stosują wiele metod aktywizujących i cyklicznych projektów, dzięki czemu uczennice zdobywają wiedzę poprzez doświadczenia, praktykę i zabawę;
  • stosujemy edukację polisensoryczną, czyli edukację opartą na poznaniu wielozmysłowym, co jest bardzo efektywną metodą poznawania świata;
  • dzięki ścisłej współpracy z tutorami staramy się odpowiedzieć na różnorodne potrzeby dziewczynek oraz pomagać odkrywać ich talenty, a także zaradzić konkretnym problemom w edukacji i wychowaniu;
  • poziomujemy zagadnienia – aby osiągnąć sukces uczennice nie muszą wszystkiego wykonać jednakowo, wyzwania są dostosowane do ich zdolności.

Nauczyciele pracują w zespołach, dzięki czemu wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagają, cały czas się dokształcając.