PLAN ORGANIZACJI PROJEKTÓW DUŻYCH – DWA MIESIĄCE

KLASA NAZWA PROJEKTU
kl. 0-8 Urodziny Leonardo da Vinci Świat renesansu poprzez pryzmat postaci Leonardo da Vinci. Przygotowanie z uczennicami programu obchodów urodzin, konkursu dla uczennic (quiz), prezentacja dorobku Leonarda z uwzględnieniem tła epoki. Całość zakończy szkolna uroczystość, w trakcie której przeprowadzone zostaną konkursy (quiz wiedzy, na najlepszą kopię wybranego obrazu), wirtualna wystawa najważniejszych wynalazków Leondarda da Vinci oraz kurs pisma lustrzanego.
1-3 „Poznaj mój Poznań" Bardzo ważne jest, aby uczennice naszej szkoły znały region, w którym mieszkają. Dlatego też uczennice realizują roczny projekt, w którym poznają historię, legendy, najważniejsze zabytki i tradycje naszego miasta. Podczas jego trwania biorą udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Historii Miasta Poznania oraz w ICHOCIE. W ramach gier miejskich poznają legendy związane z miastem oraz najważniejsze miejsca i zabytki. Uczennice podczas lekcji w klasie mogą stworzyć makietę miasta, poznać gwarę, a także wspólnie przygotować tradycyjne potraw. Zwieńczeniem projektu jest wspólne stworzenie gry miejskiej, która będzie mogła służyć nie tylko uczennicom, ale również ich rodzinom.
1-3 „Podróż dookoła świata" Jest to projekt, który odbywa się przez 7 miesięcy. W każdym miesiącu uczennice poznawać będą jeden z kontynentów – Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda, Australia. W każdym miesiącu klasa przygotowywać będzie gazetkę tematyczną, z materiałów przyniesionych przez uczennice. W ramach projektu odbędą się spotkania m.in. z misjonarzem, osobami realizującymi projekt „Harcerska Afryka" etc. Chcemy, aby poprzez uczestnictwo w tym projekcie dziewczynki miały okazję poznać kulturę krajów, które znajdują się na danych kontynentach. W planach poznanie tradycji, charakterystycznych miejsc, potraw krajów, które „będziemy odwiedzać".
kl. 4-6 Ukryte dziedzictwo Projekt archeologiczny poruszający temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych działań w społeczeństwie. Ma na celu przybliżenie uczennicom efektów i zakresu pracy archeologów, umiejętności rozróżniania pracy archeologa od paleontologa. W czasie projektu korzystamy z materiałów przygotowanych przez Fundację Archeo. Współpracujemy również z zawodowym archeologiem – dr. Bartłomiejem Rogalskim z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zorganizowane są mini wykłady na temat pracy archeologów, ich sukcesów, metod pracy.
4-8 „Zaczytane" Projekt czytelniczy „Zaczytane", to nasza nowa szkolna inicjatywa, która rozpocznie się we wrześniu i potrwa do kwietnia, a dokładnie do Światowego Dnia Książki. Celem naszych działań jest przede wszystkim upowszechnienie czytelnictwa wśród naszych Uczennic, a także integracja i bliższe poznanie naszych czytelniczych wyborów. Zależy nam, aby wykształcić w Uczennicach umiejętności czytania nie tylko jako prostej czynności, ale przede wszystkim, jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w takim zakresie, który pozwoli każdej Uczennicy na rozwój emocjonalny, poznawczy i intelektualny. Dzięki temu będzie mogła świadomie kształtować swoje wartości, wrażliwość, gust estetyczny, a także poczucie własnej tożsamości. Pomocne przy realizacji naszych celów będą np. Book tagi na InfoWtorkach. Każdy miesiąc to inna akcja związana z czytelnictwem, a tym samym nowa szansa na jego popularyzację.
kl 4-8 „Matematyka od kuchni" Projekt angażujący nie tylko uczennice poszczególnych klas, ale i całe rodziny. Ma on na celu ukazanie wielu zastosowań zagadnień matematycznych w życiu codziennym. Nauczyciele wraz z uczennicami zasugerują dziedziny, w których wykorzystujemy matematykę nie tylko w kuchni, ale też w trakcie wyjazdu na wakacje, zajmowaniu się pracami w ogrodzie czy np. w grach planszowych.
kl. 4-8 BohaterON Projekt zewnętrzny. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Pod kierunkiem nauczyciela, korzystając z otrzymanych materiałów, uczennice biorą udział w specjalnych lekcjach na temat historii Polski XX wieku zakończonych akcją stworzenia pamiątkowego albumu z życzeniami dla Powstańców, którzy bardzo cieszą się z korespondencji tradycyjnej. Starają się też na nią odpowiadać. Projekt rozbudza w naszych uczennicach zainteresowanie wydarzeniami sprzed 70 lat.
kl. 4-8 „W czarnej sukience" – świat kobiet podczas powstania styczniowego Przygotowanie i zorganizowanie mini wystawy szkolnej z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Celem projektu jest przedstawienie roli kobiet i ich życia codziennego w czasie powstania styczniowego, mody jaka wówczas panowała oraz czołowych postaci kobiet, które w powstaniu bezpośrednio walczyły. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważne są postawy różnych osób w obliczu walk o niepodległość i dbanie o zachowanie kultury.
kl. 7-8 Korzenie totalitaryzmu Przeprowadzenie dodatkowych zajęć mających na celu syntezę korzeni totalitaryzmów: przyczyny powstania, etapy rozwoju, skutki. Praca uczennic w grupach mieszanych (klasa VII i VIII). Zorganizowanie dyskusji: totalitaryzm – zagrożenia nie tylko w przeszłości. Stworzenie gazety na ten temat (wewnętrznej).

PLAN ORGANIZACJI PROJEKTÓW MAŁYCH

– TRZY LEKCJE

kl. 1-8 Dekalog na drodze do szczęścia W każdym miesiąc szkolnym, głównie podczas lekcji religii, zatrzymujemy się przy jednym z dziesięciu drogowskazów na drodze do szczęścia człowieka.
kl. 5 Mitologia grecka, czyli uczta na Olimpie W ramach podsumowania tematów związanych z życiem codziennym w starożytnej Grecji (jako podsumowanie działu) proponujemy wejście w rolę greckich bogów. Oprócz prezentacji atrybutów, opowieści o greckich bogach, uczennice przygotowują grę edukacyjną (wcześniej podzielone na zespoły) dla koleżanek z klasy. Poza tym z produktów przyniesionych na lekcję (muszą być związane z terenem basenu M. Śródziemnego) przygotowują mini ucztę.
kl. 6 Wiwat Maj! Przygotowanie z uczennicami gry edukacyjnej w związku z 230 rocznicą (2021) uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przeprowadzenie gry wśród uczennic szkoły (klasy III-VII)
kl. 6 Świat renesansu" Przygotowanie z uczennicami albumów / wystawy, największych twórców renesansu w oparciu o filozofię odrodzenia (korelacja z plastyką).
kl. 6 „Tydzień na Zielonym Wzgórzu" Projekt realizowany w ramach omawiania lektury uzupełniającej pt. „Ania z Zielonego Wzgórza". Podczas każdej lekcji języka polskiego Uczennice będą realizować różne aktywności ściśle związane z analizowaną książką, aby pod koniec cyklu lekcji wziąć udział w „Pikniku z Anią Shirley" i przeżyć jeden dzień z życia na Zielonym Wzgórzu. Projekt został opracowany tak, aby lekcje języka polskiego były prowadzone w korelacji z innymi przedmiotami: język polski – plastyka, język polski – technika, język polski – historia, język polski – matematyka, język polski – biologia.
kl.7 ,,Antyreklama Papierosów" Projekt ,,Antyreklama Papierosów” skierowany jest do uczennic klasy siódmej, projekt związany jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, obchodzonego 31 maja.
Cele projektu:
– ukazanie związku pomiędzy paleniem tytoniu i występowaniem chorób układu krążenia;
– zwiększenie świadomości na temat wpływu czynnego i biernego palenia tytoniu na zdrowie;
– zwrócenie szczególnej uwagi wpływu palenia tytoniu na zdrowie kobiet;
– wyjaśnienie różnicy między nałogiem a uzależnieniem;
– przedstawienie szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym;
– zaprojektowanie własnego plakatu ukazującego ,,antyreklamę papierosów”.
kl. 7 Genialni jak Napoleon Projekt dotyczy polityki podbojów Napoleona, zmian jakie zaszły w państwach podporządkowanych Francji, roli Napoleona w sprawie Polski. Dziewczęta wpierw analizują i poznają materiały na jego temat, następnie przygotowują mapy mentalne związane z poszczególnymi zagadnieniami (np. kariera wojskowa Napoleona, wyprawa do Egiptu – nie tylko wojskowa, Kodeks Napoleona, sympatie i antypatie wodza, sprawa polska, śmierć na zesłaniu). Jeśli klasa jest zaangażowana, można przygotować dodatkowo grę edukacyjną/strategiczną/quiz.
kl. 7 Kobieta w dwudziestoleciu międzywojennym Przedstawienie postaci i roli kobiet na przestrzeni wydarzeń dwudziestolecia międzywojennego. Przygotowanie mini wystawy dla całej szkoły.
kl.7 Hiszpańskie śniadanie Po zapoznaniu się na lekcjach ze słownictwem związanym z posiłkami – przygotowanie z uczennicami śniadania, na stole pojawiają się produkty typowe dla kuchni hiszpańskiej dostępne w sklepach. Obok produktów są karteczki z opisem.
kl. 8 Losy Polaków w czasie II wojny światowej na przykładzie żołnierzy armii Władysława Andersa Projekt w grupach. Uczennice przygotowują na podstawie szlaku bojowego armii gen. Andersa biogramy wybranych bohaterów wydarzeń. Wykorzystanie w tym celu Internetu, oficjalnych stron instytucji edukacyjnych, wspomnień, dokumentów. Zebrane informacje w ciekawy i dowolny sposób (uczennice same decydują czy będzie to prezentacja, album, krótki film) prezentują efekty na forum klasy.
kl. 8 Życie na kartki Na podstawie wiedzy z lekcji oraz wspomnień członków rodziny – uczennice przygotowują książkę/ulotkę „Jak przeżyć w PRL? Poradnik życia codziennego".
kl.8 Gdzie do szkoły? Projekt realizowany jest podczas lekcji wychowawczych. Uczennice przygotowują prezentację o wybranej szkole ponadpodstawowej: gdzie się znajduje, dlaczego warto ją wybrać, jakie ma profile i jakie były wymagania w ubiegłych latach, aby się do niej dostać. Ponadto zapraszamy zaprzyjaźnione uczennice z poszczególnych szkół, aby opowiedziały nam o niej ze swojego doświadczenia.
kl.8 Tydzień zawodów – zapraszanie Rodziców Poznajemy na czym polega praca w różnych zawodach. W tym celu zapraszamy naszych rodziców i znajomych, aby opowiedzieli o wyjątkowości pracy w danej profesji, jakie jest wymagane wykształcenie i jakie predyspozycje, kompetencje sprzyjają dobremu wykonywaniu tej pracy.