„Mens sana in corpore sano”

Władysław Osmólski, lekarz wojskowy, teoretyk wychowania fizycznego, działacz sportowy i pierwszy dyrektor Centralnego Komitetu Wychowania Fizycznego, pisał:
„(…) wpływ ćwiczeń fizycznych nie ogranicza się do rozwinięcia mięśni, wytrzymałości oraz zręczności, ale sięga głębiej, tj. do usposobienia, charakteru i umysłu”.

Tymi właśnie założeniami kierujemy się w Horyzontach – mamy świadomość, jakie wymagania stawia współczesny świat przed nauczycielem wychowania fizycznego. To nie tylko zajęcia, podczas których uczennice doprowadzają swój organizm do submaksymalnych lub maksymalnych możliwości i nic poza tym. Zależy nam na poczuciu zadowolenia z możliwości uczestnictwa
w wybranych przez dziewczeta sportach.

Wychowanie fizyczne „wychodzi” z sal gimnastycznych, a więc cele doraźne wypierane są perspektywicznymi.
Kształtujemy charakter, zachęcamy do angażowania się w codzienne czynności z dużą energią.

Staramy się rozbudzić świadomość uczennic i  ich rozumienie, dlaczego należy dbać o zdrowie podczas całego życia np. skupiamy uwagę nie tylko na przyjmowaniu prawidłowej postawy ciała podczas zajęć ale i poza nimi na innych lekcjach.

Na  zajęciach wychowania fizycznego uczennice:

  • doskonalą przestrzeganie zasad fair play
  • podnoszą poczucie swojej wartości i wiary we własne siły
  • rozwijają poczucie odpowiedzialności za siebie i innych (gry zespołowe)
  • w sposób wolny decydują się na podjęcie określonego wysiłku
  • potrafią zarówno wygrywać jak i godzić się z porażką
  • uczą się współpracy w grupie, wiedząc, że wynik drużyny nigdy nie zależy tylko od jednostki, choćby najwybitniejszej

Uczennice naszej szkoły biorą udział w następujących zawodach sportowych:

  • Bieg Ojca Jońca
  • rodzinny wyścig rowerowy – Ojcowie na start
  • Międzyszkolna Spartakiada
  • Bieg Olimpijski w Racocie

Podczas takich   wydarzeń można zmierzyć się nie tylko z rówieśniczkami, ale przede wszystkim z samą sobą i ustalać rekordy dla swoich możliwości. Dziewczęta  zdobywają medale i cenne doświadczenia.

Organizujemy także wewnątrzszkolne zawody sportowe m.in. biegi przełajowe, a także różne gry i zabawy.

Grupa naszych uczennic regularnie trenuje w Klubie SKF KS Politechniki Poznańskiej i  AZS AWF Poznań, realizując tym samym własne marzenia.

Zainteresowane uczennice mogą rozwijać swoje zdolności sportowe, systematycznie biorąc udział w dostępnych w naszej placówce zajęciach z gimnastyki artystycznej. To wielka duma móc kibicować i wspierać młode talenty!

W ramach WF organizowane są tańce integracyjne i fitness, dzięki którym dziewczynki kształtują poczucie rytmu i świadomość własnego ciała, zdobywając przy tym pewność siebie.

Wychowanie Fizyczne w Horyzontach, wyróżnia indywidualne podejście do sprawności fizycznej każdej uczennicy, zwracanie uwagi na talenty i predyspozycje oraz motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.