Program wychowawczy Szkoły opiera się na kształtowaniu postaw, poprzez wprowadzanie dobrych nawyków, które z czasem stają się permanentnymi zaletami, cnotami ludzkimi (np. szczerość, dobre wykorzystanie czasu, współpraca, lojalność, optymizm, odwaga, cierpliwość, wytrwałość, porządek, odpowiedzialność czy bezinteresowność).

Program podzielony jest na odcinki miesięczne – każdy miesiąc obejmuje kształtowanie innej postawy, a tydzień – niesie ze sobą konkretne zadanie tygodnia.

Pracujemy w oparciu o program Leader 100.

Czym jest Leader100?

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Leader100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Cechą wyróżniającą Programu jest wspólne zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania i osiągania postępów w nauce, poprzez dostarczenie praktycznych materiałów na dany miesiąc, które pomagają w szybszym osiągnięciu pozytywnych nawyków.

Baza wiedzy i dokumentów, która jest dostępna na platformie Internetowej Leader100 i przez aplikację mobilną Leader100 została przygotowana i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą praktykować określone postawy w szkole i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania swoich podopiecznych.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching. Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów jego świadomego działania.

Celami Programu są między innymi:

  • wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,
  • stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim m.in. poprzez zaangażowanie społeczne,
  • ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.