Oferta zajęć bezpłatnych:

Klasy 0-III

CKD – Ciche czytanie + Kalejdoskop działań

Adresat: uczennice klas 0-3 (w grupach klasowych)

Nazwiska osób prowadzących znajdują się w schemacie dołączonym do planu lekcji.

Są to codzienne zajęcia w klasach 0-3 składające się z dwóch części:

Część 1: Ciche czytanie

Pierwsze 15 minut poświęcone jest na samodzielne ciche czytanie książek przez uczennice (klasy 1-3) lub głośne czytanie książek przez nauczyciela (klasa 0). Uczennice z klas 1-3 doskonalą swoje umiejętności czytania pod okiem nauczyciela, który na bieżąco sprawdza i weryfikuje poprawność. Natomiast dziewczynki z klasy startowej wsłuchują się w czytany tekst, co stymuluje bierny (rozumienie) oraz czynny (mowa) słownik dziecka. Tematy książek oraz tempo jest dostosowane do umiejętności i zainteresowań uczennic. Na zajęciach doskonalone są umiejętności czytelnicze, aczkolwiek jest przy tym czas na odpoczynek.

Odpowiednio dobrana literatura wyzwala w dziecku pozytywne nastawienie do świata, a więc między innymi redukuje agresję. Rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację i wzmacnia poczucie własnej wartości. Ponadto, poprawne czytanie ułatwia pracę uczennicy na wszystkich przedmiotach szkolnych, a dobór wartościowych, właściwych książek czyni każdego człowieka lepszym.

Część 2 – Kalejdoskop działań

Pozostały czas przeznaczony jest na działania z pogranicza edukacji i zabawy – gry logiczne, łamigłówki, gry planszowe, zabawy z tekstem literackim, działania twórcze i artystyczne, zabawy improwizacyjne. Dla młodego umysłu niosą one wiele korzyści, do których należy m.in. rozwijanie procesów i zdolności poznawczych, czy kształtowanie umiejętności przydatnych podczas nauki. Uczennica, która ma częsty kontakt z planszówkami, uczy się planować swoje zamierzenia, koncentrować swoją uwagę na danym obiekcie. Kształtuje także swoją wyobraźnię, kreatywność, pamięć oraz umiejętność porównywania swoich obserwacji
i wyciągania wniosków. Zabawy mają też wymiar motywacyjny, bo uczą przewidywać i planować samodzielne działania oraz dowodzą tego, że nie należy się poddawać, ponieważ sytuacja w grze zawsze może ulec zmianie. Jak już było wcześniej wspomniane, gry wspaniale integrują, a przy tym stwarzają okazję do podzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestnikami zajęć. Gry wzbogacają także wiedzę o świecie i utrwalają zdobyte informacje. Jedną z istotniejszych właściwości gier jest także trening motoryki małej, spostrzegawczości i refleksu. Uczennice grając w gry planszowe uczą się także postępowania według reguł i trenują umiejętność czytania ze zrozumieniem, która jest kluczowa w dzisiejszych czasach. Do każdej gry dołączana jest przecież instrukcja z regułami, które trzeba zapamiętać, przetworzyć i zastosować . Planszówki to także wspaniały sposób, by się wyciszyć i zrelaksować.

Przygoda z przyrodą

Adresat: uczennice klasy 3

Prowadząca: p. Natalia Dąbrowska

Na zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, realizowane są zagadnienia z zakresu edukacji prozdrowotnej, które mają na celu przedstawienie, jak bardzo ważne jest prowadzenie higienicznego trybu życia dla zdrowia człowieka. Poznanie i rozumienie zasad higieny niezbędne jest szczególnie dla młodej uczennicy, która na co dzień dba o swój schludny wygląd, czystość dłoni oraz ład i porządek w szafce, czy plecaku szkolnym. W tym bloku tematycznym poruszane będą również między innymi zagadnienia z prawidłowego odżywiania się, np. gdzie należy szukać cennych źródeł witamin. Uczennice zaznajomią się także z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Będzie także blok przyrodniczy, mający na celu rozbudzenie w uczennicach ciekawości przyrodnika i szacunku do przyrody. Wzmocni to chęć rozwijania swojej pasji, co wykorzystać można przecież na każdym
z przedmiotów. Blok ten pozwala zwrócić uwagę na otaczający świat, zainteresować jego pięknem i ochroną zasobów. Celem zajęć jest również aktywność uczennic, nauka współdziałania w zespole, kształtowanie właściwych postaw i charakteru młodego człowieka. W programie przewidziane są także, proste doświadczenia przyrodnicze mające na celu wzbudzenie ciekawości światem naukowca oraz kreatywne gry i zabawy, których nadrzędnym celem jest rozwijanie twórczego myślenia poprzez zwiększanie możliwości uczennic w zakresie głównych operacji intelektualnych oraz stworzenie sytuacji problemowych.

Koło gier planszowych

Adresat: uczennice klasy 1-3

Prowadzące: p. Katarzyna Kalita – kl. 1 i p. Joanna Bartłomiejczak – kl. 2 i 3


Kółko skierowane jest dla uczennic klasy 1-2. Realizowane raz w tygodniu. Podczas zajęć dziewczynki poznawać będą różne gry planszowe. Będą uczyły się zasad współdziałania
i współzawodnictwa w rozgrywkach. Zajęcia te będą miały za zadanie rozbudzać wyobraźnię i kreatywność uczennic. Na zajęciach będą miały możliwość zarówno współpracować
w swoich grupach, jak i pełnić rolę liderki. Poznanie swoich mocnych i słabych stron pomoże nie tylko w aktywnym uczestnictwie na bieżących lekcjach, ale także w całościowym rozwoju intelektualnym. Kreatywność, którą uczennice rozwiną na zajęciach, wzmocni z kolei ich chęć rozwijania pasji oraz poznawania świata. Gry planszowe poznane na zajęciach uczennice będą mogły wykorzystać również w trakcie spędzania wolnego czasu ze swoimi rodzinami.

Powtórki przez pagórki (przygotowanie do klasy IV)

Adresat: uczennice klasy 3

Prowadząca: p. Joanna Bartłomiejczak

Kółko jest skierowane dla uczennic klasy 3 i odbywa się raz w tygodniu. W trakcie zajęć, poprzez różnego rodzaju gry i zabawy, utrwalać będziemy umiejętności zdobyte podczas lekcji. Szczególnie ważnym elementem będzie powtórzenie wiedzy, którą uczennice zdobywały podczas kształcenia zdalnego. Skupiać będziemy się głównie na zagadnieniach
z edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej. Kształtowanie nawyku wracania do materiału poznanego na zajęciach pozwoli uczennicom wyrobić w sobie silną motywację wewnętrzną, która jest niezwykle pomocna, nawet w prozie życia codziennego.

Kaligrafia

Adresat: uczennice klas 1-3

Prowadząca: p. Zofia Łuczak

Klasa 1

Kaligrafia jest nieodłącznym elementem nauki w klasie pierwszej. Zajęcia będą stanowić wsparcie dla codziennej pracy wychowawcy – będziemy wyrabiać dobre nawyki ręki, uczyć się cierpliwości i wrażliwości na piękno. Przede wszystkim jednak będziemy poznawać pismo Copperplate (znane również jako kursywa angielska), z którego wywodzą się wszystkie współczesne pisma elementarzowe. Poza poznawaniem nowego kroju pisma, uczennice będą miały szansę zabawić się ciekawymi narzędziami kaligraficznymi i poznać tajemnice zakamarków pracowni kaligrafa.

Klasa 2

Zajęcia będą czasem na uzupełnienie i utrwalenie umiejętności kształtowanych codziennie podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej. Skupione będą na pracy nad techniką, nabywaniem pewnej ręki i kształtowaniem dobrych nawyków starannego pisma. Przede wszystkim będziemy pracować nad rozwijaniem wiedzy i umiejętności dotyczących pisma Copperplate (znane również jako kursywa angielska). Urozmaiceniem zajęć będzie zgłębianie warsztatu kaligraficznego, poznawanie i próbowanie różnych narzędzi i mediów, liźnięcie innych krojów pisma.

Klasa 3

Zajęcia stanowią kontynuację zajęć prowadzonych do marca zeszłego roku. Skupione będą na pracy nad techniką, nabywaniem pewnej ręki i kształtowaniem dobrych nawyków starannego pisma. Przede wszystkim będziemy poznawać pismo Copperplate (znane również jako kursywa angielska), z którego wywodzą się wszystkie współczesne pisma elementarzowe. Urozmaiceniem zajęć będzie zgłębianie warsztatu kaligraficznego, poznawanie i próbowanie różnych narzędzi i mediów, liźnięcie innych krojów pisma.

W trakcie cyklu zajęć uczennice wyzwolą w sobie również takie wartości jak dokładność, skupienie, czy szczególnie ważne dla płci żeńskiej, wrażliwość na piękno. Umiejętności kaligraficzne sprawdzą się w późniejszych lekcjach języka polskiego, ale również i na każdym przedmiocie wymagającym ręcznego spisywania notatek.

Kreatywna godzina/taniec

Adresat: uczennice klasy startowej i 1

Prowadzące: p. Bożena Banasiak – kl. startowa, p. Katarzyna Kalita – kl. 1.

Zajęcia (dwa razy w tygodniu) oparte będą na czterech obszarach:

1)         Wyobraźnia bez granic (kolory, formy, gry).
2)         Coś z niczego czyli radosna twórczość i artystyczne wariacje.
3)         Myślenie kombinacyjne i trening kreatywności.
4)         Taniec.

Zajęcia te w znacznym stopniu wzmacniają kreatywność, co przyczynia się do chęci rozwijania swoich pasji i zainteresowań każdej z uczennic. Taniec pozwoli na aktywny odpoczynek po lekcjach tradycyjnych, ale także przyczyni się do kształtowania takich cech jak chęć dążenia do celu, świadomość własnego ciała, poczucie rytmu czy zwinność i gibkość. Forma zajęć dopuszcza pewien stopień dowolności, co pozwoli każdej z uczennic na dostosowanie jej do swoich potrzeb, silnych stron oraz preferencji.

Zdrowe życie

Adresat: uczennice klas 0-1

Prowadzące: p. Bożena Banasiak i p. Martyna Mostowska-Koszek

Nazwiska osób prowadzących znajdują się w schemacie dołączonym do planu lekcji.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup. Poprzez gry, zabawy ruchowe
i ćwiczenia uczennice będą kształtowały swoją sprawność motoryczną oraz koordynację ruchową, ze szczególnym naciskiem na precyzję i celowość ruchu. Będą uczestniczyły
w grach i zabawach bieżnych, rzutnych, skocznych, orientacyjno-porządkowych, na czworakach, torach przeszkód, będą wykonywały ćwiczenia z elementami korekcyjnymi oraz będą nabywać umiejętności przydatne w mini grach sportowych. Ponadto będą wykonywały ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Na zajęciach występować będą również elementy zabawy swobodnej. Uczestnictwo w zajęciach rozwinie takie cechy uczennic, jak m.in.: sprawność, bystrość umysłu, chęć dążenia do celu, zdrowa rywalizacja, aktywna współpraca, czy zwinność ogólna.

English is fun

Adresat: uczennice klas 0 i 2

Prowadząca: p. Anna Kram ? Jak często?

Podczas tych zajęć uczennice będą miały okazję spędzić czas przy wspólnej zabawie. Zagrać w gry te znane i mniej znane, rysować i śpiewać. Zajęcia mają na celu pobudzenie ich kreatywności, pokazują jak w ciekawy sposób można spędzić czas. Uczennice nauczą się tu zasad współpracy i dobrego współzawodnictwa. Celem godziny kreatywnej z języka angielskiego jest rozwijanie umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania (tylko kl. 2), umożliwiających komunikowanie się w języku angielskim. Uczennice będą pracować indywidualnie, zbiorowo lub w parach/grupach, natomiast cele zajęć będą realizowane różnymi metodami (metoda komunikacyjna, audiowizualna, gry dydaktyczne, praca z tekstem czytanym (tylko kl. 2) i słuchanym.

English is fun

Adresat: uczennice klas 0 i 2

Prowadząca: p. Anna Kram ? Jak często?

Podczas tych zajęć uczennice będą miały okazję spędzić czas przy wspólnej zabawie. Zagrać w gry te znane i mniej znane, rysować i śpiewać. Zajęcia mają na celu pobudzenie ich kreatywności, pokazują jak w ciekawy sposób można spędzić czas. Uczennice nauczą się tu zasad współpracy i dobrego współzawodnictwa. Celem godziny kreatywnej z języka angielskiego jest rozwijanie umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania (tylko kl. 2), umożliwiających komunikowanie się w języku angielskim. Uczennice będą pracować indywidualnie, zbiorowo lub w parach/grupach, natomiast cele zajęć będą realizowane różnymi metodami (metoda komunikacyjna, audiowizualna, gry dydaktyczne, praca z tekstem czytanym (tylko kl. 2) i słuchanym.

Klasy V-VIII

Biologiczny zawrót głowy – od II trymestru

Przedmioty przyrodnicze – p. Natalia Dąbrowska

Adresat: uczennice klasy 7-8

Co będziemy robić?

Zajęcia od II trymestru odbywają się raz w tygodniu i skierowane są dla zdolnych uczennic od klasy 7-8, które chcą przygotowywać się do kuratoryjnego konkursu z biologii oraz pogłębiać swoją wiedzę biologiczną. Na kółku uczennice będą rozwiązywać arkusze konkursowe, samodzielnie wykonywać preparaty mikroskopowe, przeprowadzać eksperymenty
i doświadczenia oraz rozwiązywać trudniejsze niż na zajęciach krzyżówki genetyczne. Celem zajęć jest kształcenie oraz rozwijanie umiejętności obserwacji, logicznego myślenia, wyciągania wniosków i twórczego rozwiązywania problemów. Poza tym uczennice będą rozwijały umiejętność prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów, argumentów oraz wniosków.

Jak to działa ? – od II trymestru

Przedmioty przyrodnicze – p. Natalia Dąbrowska

Adresat: uczennice klasy 6

Co będziemy robić?

Zajęcia od II trymestru odbywają się raz w tygodniu.

Nadrzędne cele kółka:

– rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych oraz przyrodniczych wśród uczennic;

– uświadomienie troski o własne zdrowie;

– kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

– kształtowanie nawyków bezinteresownej pomocy.

Kółko będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:

  • Pierwsza pomoc (bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej, łańcuch przeżycia).
  • Moje ciało:
  • dziwne odgłosy (np. bekanie, burczenie w brzuchu, czkawka, śmiech);
  • dziwne substancje (np. pot, łzy);
  • dziwne zjawiska (np. gęsia skórka, łaskotki);
  • dziwne narządy (skóra, serce, mózg);
  • dziwne procesy (np. dlaczego zęby wyrastają dwa razy?).
  • Świat pod mikroskopem (budowa mikroskopu, przygotowanie preparatów mikroskopowych).

Uczennice podczas tych zajęć kształtują myślenie w kategoriach ekologicznych
i prozdrowotnych, uświadamiają potrzebę troski o własne zdrowie (jako kobiet) oraz środowisko przyrodnicze. Lepiej poznają własne ciało, wiedzą co się z nim dzieje.  Realizacja tych celów jest wspaniałą okazją do integracji uczennic oraz wyzwalania potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Wolontariat szkolny/Samorząd szkolny

p. Natalia Dąbrowska

Adresat: Wolontariat klasy 6-8/ Samorząd szkolny 5-8

Co będziemy robić?

Kółko jest skierowane do uczennic, które chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Uczennice dzięki tym działaniom doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji i budowania prawidłowych relacji oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Mają również okazję wykazywać się własną empatią, wrażliwością oraz otwartością na drugiego człowieka i jego potrzeb, do czego są naturalnie predysponowane. Na spotkaniach wolontariatu oraz samorządu szkolnego (raz
w miesiącu) odbywa się między innymi:

– ustalanie dyżurów stałych na stołówce szkolnej oraz szatni;

– omawianie jak pomagać młodszym uczennicom naszej szkoły – starsze uczennice wspierają młodsze;

– planowanie dodatkowych akcji wynikających z inicjatywy wolontariatu szkolnego oraz samorządu szkolnego.

Przygotowanie do egzaminu z biologii lub geografii (egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w 2022 r.)

p. Natalia Dąbrowska

Adresat: uczennice klasy 7

Co będziemy robić?

Na zajęciach będą realizowane wybrane zagadnienia z podstawy programowej przygotowujące do egzaminu z biologii lub geografii (wybór przedmiotu egzaminacyjnego). Uczennice będą mogły powtórzyć materiał z poprzednich klas, usystematyzować wiedzę, zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi, a także poszerzyć swoją wiedzę w obrębie przedmiotu. Tylko przez samodzielną pracę (w obecności nauczyciela), rozwiązywanie zadań w tempie dostosowanym do uczennic, pokonywanie trudności, wyrabianie nawyków przydatnych podczas radzenia sobie z kłopotami, efektywnie nauczą się zagadnień przedmiotowych. Tym samym umiejętności te będą owocowały podczas przyswajania wiedzy z innych przedmiotów szkolnych, a także pozytywnie wpłyną na motywację i funkcjonowanie w późniejszych etapach edukacyjnych.

SKS

Adresat: uczennice klasy V i VI

Zajęcia ruchowe – p. Martyna Mostowska-Koszek

Co będziemy robić?

Kółko skierowane do uczennic, które lubią przez ćwiczenia i zabawę rozwijać swoje sprawności i umiejętności ruchowe (1 godzina w tygodniu).

Podczas zajęć uczennice będą:

– uczestniczyć w grach i zabawach na świeżym powietrzu rozwijających poszczególne cechy motoryczne,

– będą mogły proponować i rozwijać swoje ulubione formy ruchowe możliwe do realizacji
w warunkach szkolnych,

– podnosić umiejętności w zakresie gry w tenisa stołowego, badmintona i  innych gier,

– utrwalać zasady i przepisy gier,

– poznawać zasady i organizację mini turniejów.

Będziemy podejmować takie aktywności, które są dostosowane wyłącznie do predyspozycji, zainteresowań oraz tempa dziewczynek. Celem zajęć jest stymulowanie oraz kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, promocja zdrowia, tworzenie warunków do rozwoju talentów, ale także poprawa zdolności motorycznych uczennic. Podczas kółka będziemy zwiększać świadomość ciała, jego zmian (szczególnie ważne na etapie rozwojowym dziewcząt) oraz możliwości wysiłkowe. Będzie to również czas dla intelektualnego odpoczynku, aby poczuć szczerą radość, doświadczyć bycia tu i teraz
i czerpać energię z własnych osiągnięć i pokonywanych trudności.

Naukowe koło chemiczne

Adresat: Uczennice klasy 7-8

Chemia – p. Katarzyna Karaś

Co będziemy robić?

Kółko jest skierowane dla Uczennic z klas 7-8, które chcą przygotowywać się przede wszystkim do kuratoryjnego konkursu z chemii, a także pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Na kółku, które będzie odbywać się raz w tygodniu będą rozwiązywane przykładowe zadania konkursowe m.in. z poprzednich arkuszy konkursowych oraz wyselekcjonowanych zbiorów zadań. Z pomocą nauczyciela będziemy pokonywać trudności, motywować się wzajemnie do zgłębiania wiedzy oraz rozszerzać swoje horyzonty związane z zagadnieniami chemicznymi. Dzięki różnym formom i metodom pracy będziemy kształtować umiejętność słuchania, mówienia oraz przyjmowania konstruktywnych uwag. Nie zabraknie także efektownych doświadczeń chemicznych, których powtórzenie będzie świetną metodą na spędzenie wolnego czasu z pozostałymi członkami Rodziny.

Przygotowanie do egzaminu z chemii – od marca 2021 r. (egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w 2022 r.)

Adresat: Uczennice klasy 7

Chemia – p. Katarzyna Karaś

Co będziemy robić?

Na zajęciach, które będą odbywać się raz w tygodniu będziemy realizować zagadnienia
z podstawy programowej przygotowujące do egzaminu z chemii. Uczennice będą mogły powtórzyć materiał z poprzednich klas, usystematyzować omówione treści, rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne z pomocą nauczyciela oraz poszerzać swoją wiedzę
w obrębie przedmiotu. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Tylko przez samodzielną pracę (pod okiem nauczyciela), rozwiązywanie zadań w dostosowanym tempie, pokonywanie trudności, wyrabianie nawyków przydatnych podczas radzenia sobie z kłopotami, Dziewczynki efektywnie nauczą się zagadnień przedmiotowych. Tym samym umiejętności te będą owocowały podczas przyswajania wiedzy z innych przedmiotów szkolnych, a także pozytywnie wpłyną na motywację i funkcjonowanie w późniejszych etapach edukacyjnych.

Zajęcia mistrzyń

Adresat: uczennice klasy 5-8

Matematyka – p. Magdalena Szczepaniak p. Lidia Wyrzykiewicz

Co będziemy robić?

Kółko jest skierowane do zdolnych uczennic klas 5-8, które chcą przygotowywać się do konkursów przedmiotowych z matematyki: Kangur, Alfik, Leon oraz do konkursu kuratoryjnego. Na zajęciach uczennice podniosą swoje kompetencje matematyczne poprzez rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, nietypowych i wymagających pomysłowości, w tym zadań konkursowych. Dzięki temu, będą uczyły się wytrwałości
w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi. Dobra organizacja pracy, wyrabianie systematyczności oraz pracowitości, to cechy, które przysłużą się nie tylko w pracy z królową nauk, ale także będą miały znaczny wpływ na codzienne funkcjonowanie uczennic i osiąganie wymarzonych celów.

Zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki

Adresat: uczennice klasy 5-6

Matematyka – p. Lidia Wyrzykiewicz

Co będziemy robić?

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Skierowane są one do uczennic klasy 5 i 6, którym lekcje matematyki przysparzają dużo trudności. Będziemy na nich omawiać zagadnienia szczególnie trudne dla dziewcząt i rozwiążemy dodatkowe zadania z nimi związane. Celem zajęć jest przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, ale także wdrożenie do regularnej pracy nad swoimi słabymi stronami. Dodatkowe rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem będzie korzystnie oddziaływało również na naukę innych przedmiotów.

Konsultacje przedmiotowe z matematyki

Adresat: uczennice klasy 5-6

Matematyka – p. Lidia Wyrzykiewicz

Co będziemy robić?  

W zajęciach będzie mogła wziąć udział każda uczennica w zależności od swoich potrzeb. Ich celem jest rozwiązanie bieżących trudności, które pojawią się na lekcjach matematyki (wyjaśnienie konkretnego zagadnienia czy zadania). Dziewczynki dzięki pomocy nauczyciela będą mogły regularnie wyrównywać braki, uzupełniać zaległości oraz konsultować niejasności. Tempo dostosowane do wymagań edukacyjnych i możliwości uczennic. Konsultacje wdrażają do systematycznej pracy nad słabościami, dzięki czemu uczennice mają możliwość stale i aktywnie kontrolować swój proces dydaktyczny i bieżąco rozwiązywać ewentualnie problemy nie zostawiając dużych zaległości.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Adresat: uczennice klasy 8

Matematyka – p. Magdalena Szczepaniak

Co będziemy robić?

Na cotygodniowych zajęciach będą realizowane wybrane zagadnienia z podstawy programowej przygotowujące do egzaminu z matematyki. Uczennice będą mogły powtórzyć materiał z poprzednich klas, usystematyzować wiedzę, zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi, a także poszerzyć swoje umiejętności w obrębie przedmiotu. Działania te oraz osiąganie zamierzonych efektów wpływa korzystnie na nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wyniki w nauce oraz nawyk sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, nie poddawanie się niepowodzeniom.

Na tropie historii (koło mistrzyń)

Adresat: uczennice klasy 5-8

Historia – p. Magdalena Zgórska- Bartkowiak

Co będziemy robić?

Poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski oraz świata. Przygotowanie do konkursów
(w tym kuratoryjnego). Przygotowywanie co dwa miesiące broszury z ciekawostkami historycznymi dla uczennic naszej szkoły. Przygotowanie filmu edukacyjnego na temat historii Poznania w celu zwiększenia wiedzy i zainteresowania regionem oraz dzielenie się wiedzą z uczennicami z innych miast (film będzie opublikowany na stronie www). Praca metodą projektu na temat m.in. odkryć geograficznych, rozwoju archeologii, II wojny światowej. Celem kółka jest wyposażenie uczennic w dodatkowe wiadomości z zakresu historii, rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczennic w tym zakresie, motywowanie do twórczego działania i myślenia, pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych, kształcenie tolerancji, poszanowania dla innych poglądów i odmienności kulturowej, dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości.

Przygotowanie do egzaminu z historii na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin w roku 2022)

Adresat: uczennice klasy 7

Historia – p. Magdalena Zgórska- Bartkowiak

Co będziemy robić?

Raz w tygodniu na zajęciach będą realizowane wybrane zagadnienia z podstawy programowej przygotowujące do egzaminu z historii. Uczennice będą mogły powtórzyć materiał
z poprzednich klas, usystematyzować wiedzę, zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi,
a także poszerzyć swoją wiedzę w obrębie przedmiotu. Będziemy również kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem, wytrwałości oraz koncentracji w czasie pracy
z testem, umiejętność wyszukiwania konkretnych treści, analizowania oraz syntezy, wnioskowania, co także znacząco ułatwia pracę uczennic na innych przedmiotach szkolnych.
Skupimy się również na zagadnieniach szczególnie interesujących dziewczynki i będziemy poszerzać wiedzę zgodnie z ich dodatkowymi zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Zajęcia wyrównywania wiedzy

Adresat: uczennice klas 5-6

Język polski – p. Aleksandra Ciamciak

Co będziemy robić?

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczennic, które z różnych powodów mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczennic, czyli zdobycie praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Na naszych spotkaniach, które odbywają się dwa razy
w tygodniu – po jednej godzinie dla każdej klasy, skupimy się przede wszystkim na tym, aby należycie zadbać o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz na tym, aby poprawnie budować zdania. Zadbamy także o naszą ortografię
i interpunkcję. Istotnym elementem naszej pracy będzie również wzmacnianie u uczennic poczucia ich własnej wartości i motywowanie do pokonywania własnych słabości. Tempo pracy będzie dostosowane do aktualnych możliwości dziewcząt.

Zajęcia mistrzyń z języka polskiego

Adresat: uczennice klas 5-8

Język polski – p. Aleksandra Ciamciak

Co będziemy robić?

Zajęcia te dedykowane są wszystkim uczennicom, które chcą rozwijać swoje zdolności humanistyczne. Podczas warsztatów będziemy dokonywać analizy i interpretacji tekstów spoza szkolnego kanonu, aby jak najlepiej przygotować się do konkursów. Dzięki naszym spotkaniom, raz w tygodniu, uczennice będą miały możliwość rozbudzania swojej samodzielności oraz dociekliwości w czytaniu różnych tekstów kultury, rozwijać swą wyobraźnię twórczą, a przede wszystkim poznawać wartości, które tkwią w literaturze i na ich podstawie kształtować aktywny i krytyczny odbiór dzieł literackich.

Retoryka

Adresat: uczennice klasy 5 i 6

Język polski – p. Aleksandra Ciamciak

Co będziemy robić?  

Jak mówić, żeby nas słuchano? Zapraszam na zajęcia wszystkie chętne uczennice z klasy piątej i szóstej, które będą chciały wraz ze mną poszukać odpowiedzi na to pytanie,
a następnie kształcić swoje umiejętności w zakresie komunikacji. Podczas zajęć, które będą odbywały się raz w tygodniu, skupimy się przede wszystkim na usprawnianiu naszych artykulatorów oraz oddechu, nauczymy się dyskutować w kulturalny sposób, będziemy prowadzić retoryczne analizy prozy i poezji, aby po zakończeniu cyklu warsztatów mówić komunikatywnie, oryginalnie i przekonująco. Dzięki modelowi edukacji zróżnicowanej, uczennicom łatwiej będzie pokonywać własne ograniczenia i ćwiczyć wypowiedzi na forum w sposób bardziej swobodny i efektywny.

Kaligrafia

Adresat: uczennice z klas V i VI

Prowadząca: p. Zofia Łuczak

Co będziemy robić?

Zajęcia w grupach zaawansowanych, raz w tygodniu dla każdej klasy, będą opierały się na wyszlifowaniu umiejętności pisania kursywą angielską oraz opanowaniu pracy z atramentem
i stalówkami różnego typu. Uczennice będą miały szansę poznać pismo rondowe i uncjałę jak również ćwiczyć swoje kompetencje świadomego panowania nad tekstem np. eleganckiego komponowania tekstu życzeń. Celem zajęć jest usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, wyrabianie płynności i precyzji ruchów oraz kształcenie wrażliwości estetycznej, która jest silną stroną kobiet.

Zajęcia mistrzyń z języka angielskiego i języka hiszpańskiego

Adresat: uczennice z klas VII i VIII

Prowadzące: p. Violetta Karpiuk (ja) i p. Anna Michalak (jh)

Co będziemy robić?

Zajęcia realizowane raz w tygodniu, kierowane są do uczennic, które chcą przygotowywać się do kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego lub hiszpańskiego oraz pragną pogłębić
i poszerzyć swoją wiedzę. Na zajęciach uczennice będą rozwiązywać arkusze konkursowe, poznawać zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo obowiązujące na różnych etapach konkursu. Celem zajęć jest ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych uczennicy (słuchania, mówienia, czytania i pisania), wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów, rozwiązań różnych problemów. Na zajęciach będziemy również rozwijać ciekawość oraz otwartość na różnorodne zagadnienia, które w sposób szczególny interesują nasze uczennice.

Zajęcia pozalekcyjne – płatne

Malarstwo

Malarstwo – p. Anna Perek-Sobierajska – oferta w załączniku
Cena za zajęcia 150 zł za miesiąc (4 zajęcia)

Gimnastyka akrobatyczna

p. Nicole Rutkowska