Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z uniwersalnych wartości wypływających z natury człowieka. Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze ukształtowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi, począwszy od przedszkola. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice.

Przedszkola i szkoły takie, jak placówki prowadzone przez Fundację STERNIK-Poznań powstały z inspiracji nauczaniem świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Święty Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób potrafiło odpowiedzieć na tę inspirację, dokonując wolnego wyboru na własną odpowiedzialność.

W 2008 roku powstało w Poznaniu przedszkole, które rosło wraz z dziećmi, w konsekwencji czego w roku 2011 poznańscy rodzice otworzyli pierwsze szkoły: dla dziewcząt – „Horyzonty” i dla chłopców „Skrzydła”. W roku 2019 mury obu szkół podstawowych opuścili pierwsi absolwenci, osiągając wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Organem prowadzącym przedszkola i szkół jest Fundacja STERNIK – Poznań, współpracująca z podobnymi inicjatywami w wielu miastach Polski.