Oprócz kalendarza rocznego i szkolnego rytm życia szkoły wyznacza również kalendarz liturgiczny. Chcemy, żeby wiedza przekazywana uczennicom była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz dokładamy starań, by wykorzystywać możliwości interdyscyplinarnego przekazywania wiary. Ważne kwestie moralne omawiane są na lekcjach prowadzonych w poszczególnych klasach przez wychowawców oraz katechetów.

Opieka duszpasterska w szkole Horyzonty została powierzona księdzu z Prałatury Personalnej Opus Dei. Raz w tygodniu rodzice, nauczyciele i uczennice mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwa duchowego. Co tydzień odprawiana jest również Msza Święta, w której nasze uczennice mogą uczestniczyć, a oprawę przygotowuje jedna z klas, natomiast raz w roku organizowane są rekolekcje.

Szkoła jest otwarta także na rodziny, które wprawdzie nie wyznają wiary katolickiej, jednakże we wzajemnym poszanowaniu wolności sumień akceptują chrześcijański charakter szkoły wyrażający się m.in w programie wychowawczym.

Chcemy, aby nasze uczennice poprzez poznanie swojej wiary oraz życie sakramentalne uzyskały solidną formację chrześcijańską i nauczyły się odkrywać Boga w codziennych okolicznościach życia. Wzrost w wierze pomaga dziewczętom w rozwoju cnót ludzkich, społecznych i obywatelskich, uczy nawyków harmonijnych relacji międzyludzkich, szacunku wobec innych wyznań, współpracy i służby oraz poczucia odpowiedzialności społecznej, jako wymogów miłości, będącej najważniejszą z cnót.