Za osiągniecia naszych uczennic uważamy nie tylko bardzo dobre wyniki edukacyjne, ale przede wszystkim doceniamy ich pracę nad sobą w kształtowaniu dobrych dyspozycji charakteru.

Nasza szkoła, co pokazują wyniki egzaminów ośmioklasisty, znajduje się w czołówce szkół podstawowych w swoim regionie.

Uczennice „Horyzontów” są laureatkami wielu kuratoryjnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych. 

Szczególną formą wyróżnienia i nagrody dla uczennicy, która  swoją postawą w szkole i poza nią, realizowała ideały Sternika, wkładając widoczny wysiłek w kształtowanie  cnót, pracę nad sobą i doskonalenie charakteru jest Nagroda Dyrektora, wręczana na zakończenie roku szkolnego.

Wyniki egzaminów ośmioklasisty

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad

2019 Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony:
Laureat : Jagoda Waśkiewicz 5 miejsce;
Wyróżnienie:
Kategoria klas: 5-6: Barbara Wielebska, Małgorzata Michalska
Kategoria klas: 7-8: Urszula Walczak, Urszula Wawrzyniak, Franciszka Kowalska, Małgorzata Pawlak, Klara Michalska, Łucja Kliks, Jagna Trepińska, Barbara Hudziak
2019 Kuratoryjny Konkurs z 
Języka Polskiego
zakwalifikowanie się do
etapu rejonowego:
Anna-Maria Handschke kl.8
Łucja Michalska kl. 8
2019 Kuratoryjny Konkurs z
Języka Hiszpańskiego

tytuł finalistki: Małgorzata Michalak kl.8
2020 Kuratoryjny Konkurs z
Języka Angielskiego

zakwalifikowanie się do
etapu rejonowego:
Zofia Wachowiak kl. 8
2020 Kuratoryjny Konkurs z Języka Hiszpańskiego zakwalifikowanie się do etapu rejonowego: Klara Michalska kl. 8
2019 Międzyszkolna Spartakiada Sportowa dziewcząt ze Szkół STERNIKA I miejsce: Gabriela Hudziak – skok w dal, Barbara Hudziak – skok w dal, Hanna Słomian – rzut piłeczką palantową II miejsce: Barbara Rutkowska – bieg na 100 m, Franciszka Kowalska – skok w dal III miejsce: Jagoda Waśkiewicz – bieg na 100 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową; Łucja Kliks – skok w dal, rzut piłeczką palantową; Franciszka Kowalska – bieg na 100 m; Maja Miłostan – skok w dal; Antonina Hudziak – rzut piłeczką palantową
2018 Międzyszkolna Spartakiada Sportowa dziewcząt ze Szkół STERNIKA I miejsce: Barbara Hudziak – bieg na 60 m, Anna-Maria Handschke – rzut piłeczką palantową, Małgorzata Michalak – rzut piłeczką palantową, Julia Wąsik – rzut piłeczką palantową II miejsce: Barbara Rutkowska – bieg na 100 m, Aleksandra Polaszek – bieg na jedno okrążenie, Anna-Maria Handschke – skok w dal, Franciszka Kowalska – skok w dal, Barbara Hudziak – skok w dal III miejsce: Gabriela Hudziak – skok w dal, Marta Błaszczyńska – bieg na 1200 m, Franciszka Kowalska – bieg na 100 m, Natalia Tadeuszewska – rzut piłeczką palantową, Anna Handschke – bieg na 100 m
2017 Międzyszkolna Spartakiada Sportowa dziewcząt ze Szkół STERNIKA I miejsce: Anna Handschke – rzut piłeczką palantową, Anna Laskowska – bieg na 100 m II miejsce: Małgorzata Michalak – rzut piłeczką palantową, Julia Konieczny – rzut piłeczką palantową III miejsce: Małgorzata Michalak – skok w dal, Julia Kielak – rzut piłeczką palantową