Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą.

Cierpliwość to cnota, która uczy nas, że na wyniki swojej pracy trzeba czasem dłużej czekać. Człowiek cierpliwy z uśmiechem (choć to trudne czasem), znosi drobne niedogodności. Potrafi wytrwale pracować nawet wtedy, gdy zadanie wydaje się nieprzyjemne i nudne. Spokojnie czeka na swoją kolej.

W czasie, gdy nadal pozostajemy w domach – cnota cierpliwości jest nam niezbędna do przeżywania na nowo naszej, czasem trudnej,  codzienności.