Optymizm jest umiejętnością pozytywnego myślenia i patrzenia. Szczególnie teraz, kiedy nie możemy być w szkole a nasze relacje są mocno ograniczone….

Źródłem naszego optymizmu jest wiara w to, że jesteśmy dziećmi Boga, który nas kocha i nad nami czuwa. Osoba optymistyczna nie zniechęca się łatwo. Pogodnie przyjmuje porażki, bez obrażania się i zbędnego smutku. Jest spokojna i nie panikuje w obliczu trudności, stara się pocieszyć innych, gdy tego potrzebują.

W tym wyjątkowym czasie, nasz program wychowawczy, jest przygotowaniem do dojrzałości i odpowiedzialności za siebie i innych i swoistym sprawdzianem naszego wzrastania w cnotach i nawykach.