Dzień Myśli Braterskiej przypada zawsze w urodziny założyciela skautingu, czyli 21 lutego. Jako, że w tym roku ten dzień przypadł w ferie, po powrocie z nich, wszystkie nasze uczennice – harcerki, zuchenki i skautki mogły go świętować w mundurach. Tego dnia pani Joanna Bartłomiejczak, nasza nauczycielka harcerka, przygotowała dla dziewcząt kilka punktów, które miały też nieco przybliżyć idee harcerstwa i skautingu uczennicom, które jeszcze ich nie znają.

Był czas na wspólne pląsy z młodszymi klasami, na czytanie krótkich myśli związanych z harcerstwem plus tradycyjne zdjęcie wszystkich mundurowych uczennic. 😉