Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju, zmianie musiała ulec tradycyjna organizacja zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole. Chcemy spotkać się na naszym szkolnym boisku, by wręczyć Uczennicom świadectwa promocji do następnej klasy oraz pożegnać klasę VIII. Pragniemy wręczyć także nagrody za wyniki w nauce, udział w konkursach szkolnych (nagrody są przewidziane dla całych Rodzin), listy gratulacyjne oraz podziękowania za całoroczną współpracę.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie również Rodziców. Dla każdej Uczennicy oraz Jej Rodziców zarezerwowane będzie miejsce na krzesełkach. Zakończenie zajęć dydaktycznych odbędzie się w obecności wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie. Uczennice obowiązuje strój galowy. Liczymy też na to, iż nie będzie padać deszcz.
Podajemy plan dla każdej klasy.

9.00 – 10.00 – klasy VIII i VII (Uroczyste pożegnanie klasy VIII)
10.00 – 10.30 – klasa VI
10.30 – klasa V
11.00 – klasa IV
11.30 – klasa II
12.00 – klasy I i 0