Tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe kadr szkoły Horyzonty Stowarzyszenia Sternik 2014/15

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czas trwania: 31 grudnia 2014 – 30 grudnia 2015r.

W ramach projektu 12 nauczycielek Szkoły Horyzonty wyjedzie na 5-dniowe szkolenie do Collegi La Vall w Barcelonie, placówki prowadzącej szkoły w oparciu o system edukacji spersonalizowanej, by tam doskonalić się w posiadanych umiejętnościach, zdobywać i rozszerzać wiedzę z zakresu pracy z uczniem, z rodzicem i współpracy z zespołem, nowych metod nauczania, funkcjonowania szkoły.

Nauczycielki będą też miały okazję obserwować pracę podczas lekcji, wymienić swoje spostrzeżenia, podzielić się doświadczeniami, opowiedzieć i posłuchać o specyfice pracy szkolnej swoich krajach.

Mamy nadzieję, że wrócą do nas pełne zapału, nowych pomysłów na lekcje, nowych możliwości, wiedzy i materiałów do wykorzystania w pracy w klasie i z rodzicami, z udoskonalonymi umiejętnościami komunikacyjnymi, otwarte na wykorzystanie nowych technologii i zapalone do zacieśniania współpracy i rozszerzania jej na nowe szkoły.