Wtorek był drugim dniem zajęć poza murami szkoły. Pamiętałyśmy mocno o naszych drogich ósmoklasistkach. Same postanowiłyśmy poszerzać nasze horyzonty wiedzy poza Poznaniem 🙂

Wpierw udałyśmy się do Wrześni. Tam widziałyśmy szkołę, w której odbył się strajk dzieci wrzesińskich. Dzisiaj znajduje się tutaj biblioteka i muzeum. Niedaleko – jest również ławeczka Bronisławy Śmidowiczówny, która była współorganizatorką strajku.Ławeczka szkolna wykonana została z brązu. Jest naturalnej wielkości i opiera się na wzorze ławki szkolnej z tamtych czasów. Siedząca w ławce Bronisława Śmidowiczówna przytula do piersi katechizm w języku polskim. Zrobiłyśmy sobie z nią zdjęcie.

Później udałyśmy się do wczesnopiastowskiego grodu w Grzybowie. Tu czekały na nas atrakcje. Klasa IV i V brała udział w warsztatach z gliny. Pani Dagmara, pracownik grodu, przeprowadziła zajęcia pt. „U garncarza w zagrodzie”. Wszystkie, włącznie z paniami: Magdą i Alicją, przygotowały małe naczynia wykonane metodą wałeczków. Później je ozdabiały według wzorów wczesnopiastowskich. Później można było zabrać ze sobą swoje dzieło.

Natomiast klasa VI i VII brała udział w grze terenowej „Poszukiwacze skarbu Grzybowskiego Grodu”, która polegała na odnalezieniu na terenie grodu różnych wskazówek, które miały ostatecznie doprowadzić do odnalezienia skarbu pozostawionego przez wojownika. Zadanie zostało wykonane! Wszystkie dziewczynki otrzymały z tego tytułu odznakę 🙂

Dzień był pełen atrakcji. Wracałyśmy z ogromnym zastrzykiem wiedzy i serdecznie polecamy wszystkim – odwiedzajcie gród w Grzybowie 🙂