W tym roku realizujemy program wychowawczy w oparciu o materiały z Leader 100. Dla wszystkich kompetencją miesiąca stycznia jest INTELIGENCJA I RÓWNOWAGA EMOCJONALNA

Klasy 1-2: Mówię, co mi dolega, zamiast się gniewać.

Klasa 3: Panuję nad sobą kiedy jestem bardzo podekscytowany lub zły.

Klasy 5-6: Buduję własną motywację.

Klasy 7-8: Rozpoznaję zmiany nastrojów i uczuć.

Kompetencją stałą, nad którą pracujemy cały rok jest NAUKA.

Odpowiednio do poziomu, uczennice kształtują nawyk:

Klasy 1 i 2: Najpierw robię to, co do mnie należy, a potem się bawię.

Klasa 3: Starannie wykonuję i kończę zadania.

Klasy 5-6: Owocnie korzystam z lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Klasy 7-8: Dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie.

Te informacje oraz materiały do pracy zamieszczone są na stronie https://www.leader100.pl

Uczennice z klasy startowej realizują program wychowawczy w oparciu o materiały zapisane w agendach:

Cnota: Sprawiedliwość

Nawyk pobożności: Duchowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych