Przed wyborami do Samorządu Szkolnego zawsze panuje gorąca atmosfera. W dniu debat również było gorąco 🙂 Ten rok obfituje w liczbie kandydatek do Samorządu Uczniowskiego klas 1-3. Zgłosiło się aż 18 uczennic! Do Dużego Samorządu zgłosiły się 4 kandydatki.

W czasie debat – kandydatki przedstawiły raz jeszcze swoje programy wyborcze (z którymi można było zapoznać się wcześniej, czytając plakaty wyborcze) oraz dzielnie odpowiadały na zadawane przez koleżanki pytania.

29 października natomiast odbyły się wybory, i jak na nie przystało, w naszej szkole otwarto lokal wyborczy w szkolnej świetlicy. Za stołem zasiadła komisja wyborcza: uczennice Maja Miłostan, Zofia Kompiel i Antonina Hudziak.

W sali były wydzielone odpowiednie miejsca, aby zapewnić tajność wyborów. Uczennice musiały swoim podpisem potwierdzić bezpośredniość wyboru 🙂 Czyli, są przygotowane do wyborów parlamentarnych 😉

Po podliczeniu głosów – zostały wyłonione składy Samorządu Dużego i Małego.

Przewodniczącą Dużego Samorządu została Gabriela Dudko z klasy VIII. W skład SU weszły także: Emilia Kurowska z klasy VIII oraz Bogumiła Słomian i Salomea Staniewska, obie z klasy VI.

Natomiast w skład Małego Samorządu weszły: jako przewodnicząca Emma Lanzafame z klay III, oraz Zofia Trepińska, Łucja Koc i Łucja Walentynowicz.

 

Wszystkim dziewczętom życzymy owocnej pracy i sukcesów  na rzecz społeczności szkolnej 🙂