W piątek poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych, uczennice klasy VI  w ramach prac Szkolnego Wolontariatu,
udały się na pobliski cmentarz na Spławiu, należący do Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła.
Wolontariuszki z radością podjęły trud sprzątania zapomnianych mogił,
zapaliły znicze i ofiarowały swoją szczerą modlitwę w intencji dusz spoczywających na cmentarzu.