03.03.2015 w szkole pojawił się Pan Policjant. Został zaproszony w ramach przygotowania uczennic klasy czwartej do otrzymania pierwszego poważnego dokumentu, jakim jest karta rowerowa. Przeprowadził zajęcia, które miały na celu uświadomienie konieczności posiadania wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i praktycznych umiejętności poruszania się rowerem. Padło mnóstwo pytań ze strony przyszłych rowerzystek, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi. Pan Policjant sprawdził początkową wiedzę uczennic i wskazał, na co warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę. Wyraził chęć dalszej współpracy i zapowiedział kolejną wizytę w maju. Uczennice w ramach podziękowania wręczyły kartkę z kolorowym rysunkiem radiowozu i numerem alarmowym na policję z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych.

2