Zainspirowani nauczaniem papieża Franciszka oraz treścią wielkopostnego orędzia tegoroczny temat czasu Wielkiego Postu oraz rekolekcji zaczerpnęliśmy właśnie z tekstu przygotowanego przez głowę kościoła katolickiego – Oto idziemy do Jerozolimy.

Podczas każdego tygodnia Wielkiego Postu uczennice udają się do jednego wybranego miejsca w Jerozolimie. Jesteśmy w tym miejscu jeden tydzień. Poznajemy jego historię. Zapoznajemy się z fragmentem Pisma Świętego dot. tego miejsca oraz rozmawiamy o tym, co robił tam Pan Jezus. Co ważnego dokonało się tam? Ta część będzie realizowana w ramach lekcji religii.

Uczennice wykonują także zadanie związane z tym miejscem w kluczu, co czytamy z tym fragmencie z: modlitwy, postu i jałmużny. Zastanawiają się:  czego nauczyła mnie ta scena? Na co zwróciłam uwagę? Co poruszyło moje serce? Co zabiorę dla siebie w kluczu: modlitwy, postu i jałmużny?

Uczennice klas młodszych mogą wykonać lapbooka swojego pobytu w Jerozolimie; uczennice klas starszych mogą wykonać lapbooka lub zapisać karty pamiętnika za pomocą genial.ly.

Pomocą w przeżywaniu tego wyjątkowego czasu będą tematy pasyjne realizowane podczas lekcji: języka polskiego (analiza utworów literackich), plastyki (analiza obrazów), muzyka (pieśni) oraz gazetka tematyczna.

Miejsce w Jerozolimie na pierwszy tydzień od 22 do 28 lutego – sadzawka Siloam
Tekst z Pisma Świętego do rozważań – J 1, 1-12