Od Wielkiego Czwartku Kościół katolicki rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii i kapłaństwa. Życzymy naszemu kapelanowi błogosławionego czasu.
(zdjęcie – Zofia Łuczak. Żywy obraz „Ostatnia wieczerza” w wykonaniu klasy III w ramach projektu Urodzin Leonardo da Vinci)