To, co najbardziej trudne i beznadziejne,
ginie wobec faktu Zmartwychwstania.
Niech ta nadzieja i światło
prowadzi Wasze Rodziny
przez życie do wieczności.

Rada Zarządzająca i Grono Pedagogiczne
Przedszkola oraz Szkoły dla Dziewcząt „Horyzonty”

życzenia