Celem warsztatów było budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami poprzez doświadczanie, myślenie projektowe i wymianę doświadczeń.
Scenariusz warsztatu składał się z kilku modułów. Pierwszy z nich był modułem edukacyjnym, zaznajamiającym uczestników ze specyfikacją i terminologią związaną z tematyką niepełnosprawności. Na tym etapie moderatorzy poprzez przeprowadzenie burzy mózgów z uczestnikami, zbierali ich skojarzenia z tematyką niepełnosprawności, monitorując w ten sposób ogólny stan wiedzy wyjściowej grupy.
Druga część: moduł empatyzujący pomagający “na własnej skórze” poznać ograniczania, z jakimi zmagają się osoby z różnymi formami niepełnosprawności.
Dziewczęta brały udział w ćwiczeniach, które pomagają „wejść w buty” osób z różnymi stopniami sprawności (wózek, symulatory wad wzroku, słuchu itd). Poznali podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące niepełnosprawności, języka włączającego, dyskryminacji oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.