Wzorem ubiegłego roku planujemy zorganizowanie w lutym, po feriach zimowych kolejnej edycji Fascynującego Świata Pracy. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości uczennic na temat tego, czym jest praca oraz poznanie różnych wykonywanych zawodów, ukazanie dziewczynkom związku pomiędzy nauką w szkole a pracą w życiu dorosłym.
Projekt będzie realizowany, tym razem, w ciągu dwóch tygodni od 13 do 17 oraz od 20 do 24 lutego. Nauczycielki naszej szkoły będą przeprowadzały zajęcia oraz warsztaty na temat konkretnych zawodów, pracy i jej roli w życiu człowieka.

Bardzo gorąco zapraszamy Rodziców do włączenia się w te zajęcia poprzez odwiedzenie nas na lekcjach i opowiedzenia o tym, czym się Państwo zajmujecie. Zachęcamy do prezentacji swojego zawodu, przyniesienia zdjęć, rekwizytów. Chciałybyśmy również zorganizować dziewczynkom wycieczkę (jedną na klasę) do konkretnego miejsca pracy.
Wszelkie ciekawe pomysły i ustalenia terminów (godziny lekcji, ewentualnych wycieczek) prosimy przesłać do 19 stycznia br. na adres pani Marty Łochwinowicz, która jest koordynatorem projektu; marta.lochwinowicz@sternikpoznan.pl
Podsumowaniem wszystkiego będą plakaty/prace/projekty wykonane przez poszczególne klasy.