Jednym ze szkoleń, w jakim braliśmy udział wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Skrzydła – były warsztaty na tema: Sprawdzian na szóstkę! Jak stworzyć narzędzie, które sprawdza wiedzę i kompetencje. Prowadzącą była pani Dominika Kraus (Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień Sternik – Katowice), polonistka, współpracująca z Instytutem Educare.

Celem szkolenia było zapoznanie nas ze sposobami tworzenia narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia. Mogliśmy się przekonać o tym, jaką wartość ma samodzielne konstruowanie narzędzi sprawdzających w świetle edukacji personalistycznej. Oprócz teoretycznych wskazówek (m.in. taksonomia Blooma), była to również okazja do dyskusji o głównych celach i założeniach, jakie przyświecają edukacji spersonalizowanej. Był to czas owocnych spotkań, rozmów i pracy.