Ferie to dla kadry czas spotkań, szkoleń i rad pedagogicznych. W miniony poniedziałek nauczycielki z naszej szkoły spotkały się z panią Natalią Tułasiewicz – Walą, która jest przedstawicielką rodziny Tułasiewiczów do spraw związanych z propagowaniem postaci bł. Natalii. Jest ona również opiekunem archiwum rodzinnego oraz wnuczką Tadeusza Tułasiewicza, brata błogosławionej.

Część nauczycielek w listopadzie, wzięła udział w pokazie filmu o błogosławionej Natalii. Teraz przyszedł czas na osobiste spotkanie  z Jej krewną, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o patronce nauczycieli w Polsce. Była to emocjonalna podróż po najważniejszych wydarzeniach z życia błogosławionej, która jest wzorem pracy pedagogicznej ale też bycia po prostu człowiekiem dobrej woli, który nie wahał się nawet przed dobrowolnym wyjazdem w głąb Niemiec, aby tam, w obozach pracy dla młodych Polek, prowadzić lekcje i spotkania o kulturze, tak aby zesłane Polki były zaopiekowane i nie uległy germanizacji, która im groziła.

Więcej informacji na STRONIE