Tym razem, 23 września, zwiedzałyśmy Plac Kolegiacki oraz pobliską Farę i kompleks pojezuickiego kolegium. Dziewczynki dowiedziały się, jak wygląda barok, co to jest kolegiata, stiuk i marmoryzacja (nawet sprawdzały ich efekty 😉 ). Przekonały się, że jednak na wołowej skórze mógł zostać wybudowany całkiem spory kościół.