Klasa VI zmierzyła się ostatnio z oceną rządów ostatniego z królów Polski – czyli Stanisławem Augustem Poniatowskim. Wpierw zaznajomiły się z różnymi ocenami historyków. Następnie samodzielnie podzieliły się rolami – mamy więc prokuratorów, adwokatów, świadków jednej i drugiej strony oraz dwie zacne sędziny.

Na razie obrady są dość burzliwe. Najbliższa rozprawa – już w środę, na której zapadnie wyrok.