Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego ogłoszone zostały wyniki II Szkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. Na rozstrzygnięcie niecierpliwie oczekiwała grupa 10 dziewczynek z klasy 4 i 5, które wzięły w nim udział.
Oto wyniki :
1 miejsce – Alicja Zdrojewska kl. 5
2 miejsce – Anna-Maria Handschke kl. 5
3 miejsce – Małgorzata Strzeszewska kl. 5
Za zdobycie tych miejsc uczennice otrzymały dyplomy i nagrody w postaci piłki do koszykówki lub siatkówki.
Ponieważ różnica punktów między 3, a 4- 5 miejscem wynosiła zaledwie 1,2 pkt i wyniki te uzyskały dziewczynki z klasy 4, również one zostały nagrodzone.
I tak : 4 miejsce zajęła Agnieszka Jazdon, a 5 miejsce Jagoda Waśkiewicz.
Duże brawa dla dziewczynek, a szczególnie dla Ali Zdrojewskiej, która po raz drugi zwyciężyła w konkursie!
Wszystkim uczennicom biorącym udział w zmaganiach konkursowych serdecznie gratulujemy, bo zgodnie z ideą olimpijską liczy się nie tylko wynik, ale również samo uczestnictwo w konkursie.