Nowy rok szkolny możemy uznać za rozpoczęty! Życzymy naszym uczennicom przede wszystkim radości, entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy i przyjaciół, wzrastania w cnotach każdego dnia. A Rodzicom życzymy, aby byli dumni ze swych pociech, dzień po dniu