Kinga i Bartek Gałęccy: „Bycie ROK-iem – nasze przemyślenia”.

Trzy lata pełnienia funkcji ROKów były dla nas czasem bardzo intensywnego poznawania projektu. Był to także okres cennej nauki w zakresie pracy społecznej z dużą grupą osób.

              Naszym zadaniem było kierowanie rodziców pod właściwy adres z ich wątpliwościami i pomysłami, czego nie da się skutecznie zrobić bez dobrej znajomości funkcjonowania przedszkola i szkoły. Czasem nasza rola polegała na skontaktowaniu ze sobą odpowiednich osób, czasem na wyjaśnieniu panujących w Horyzontach zasad, a czasem na zwykłej, serdecznej rozmowie.

              Ważnym zadaniem ROKów jest dbanie o dobrą atmosferę w grupie, dlatego staraliśmy się stwarzać rodzinom możliwość spotkań, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Zapraszaliśmy rodziców na kawę, na sanki z dziećmi, wybieraliśmy się wspólnie do Zoo albo na sobotnie przedstawienie dla przedszkolaków.

              Staraliśmy się też być „centrum dowodzenia” naszej grupy w różnych inicjatywach, w które rodzice angażują się w ciągu roku. Informowaliśmy o ustaleniach dotyczących Dnia nauczyciela, Wieczornicy, Jasełek, Orszaku, czy też Święta Horyzontów. Zachęcaliśmy do udziału w wykładach, warsztatach, a także do włączenia się w przygotowanie prac na kiermasze świąteczne. Dążyliśmy do tego, aby każda z rodzin, które są pod naszą opieką znalazła sobie w Horyzontach miejsce.

              Wszystkim naszym działaniom przyświecała myśl o tym, że jeżeli zapewnimy sprawny przepływ informacji, zadbamy o przyjazną atmosferę i na każdym kroku będziemy szczerzy, serdeczni i otwarci, to nasze rodziny będą zadowolone z tego, że są z nami. A to wielka wartość, która ma ogromną siłę przyciągania.

              W naszym przekonaniu ROKowie muszą wierzyć w projekt i go pokochać. Wtedy ta funkcja nabiera najgłębszego sensu – zarażanie entuzjazmem innych, uświadamianie, że Horyzonty dadzą wiele naszym dzieciom i naszej rodzinie, ale bardzo wiele zależy od nas samych, od tego na ile zechcemy zgłębić Sternikową filozofię wychowania i skorzystać z możliwości jakie nam daje.

 

Rodzice odpowiedzialni za klasę:

Klasa pierwsza 

Gałęccy

Kinga i Bartosz Gałęccy

 hervouinm

Katarzyna i Stephen Hervouin

Klasa druga

Bukowscy I kl

Dagmara i Grzegorz Bukowscy

 

Jaśkowscy

Dobrosława i Wojciech Jaśkowscy

 

Klasa trzecia

 

koniecznim 

Małgorzata i Wojciech Konieczny

Kozianowscy II kl

Aleksandra i Jarosław Kozianowscy

 

Klasa czwarta

Napieraj

Sylwia i Norbert Napieraj