Dzisiaj OKE ogłosiła wyniki z egzaminu Ósmoklasisty. Nasze uczennice uzyskały bardzo wysokie wyniki:

język polski – 85%

matematyka – 88%

język angielski – 94%

Serdecznie gratulujemy – i uczennicom i nauczycielkom.

Dla porównania podajemy średnie wyniki dla całej Polski:

język polski – 63%

matematyka – 45%

język angielski – 59%