Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie go do odpowiedniej placówki:

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej, na adres Fundacji.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo zgłosić rodzeństwo jednocześnie lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

Rozmowa z Dyrekcją placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania  z dyrekcją danej placówki.  Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły i zadać pytania.  W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodziców.

W przypadku rekrutacji do klas IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

Rozmowa z Dyrektorem Finansowym Fundacji

Po wizycie w danej placówce umawiają się Państwo na rozmowę z Dyrektorem Finansowym, aby omówić model finansowania edukacji  dziecka/dzieci w placówkach Sternika.  Umowa finansowa, podpisywana w wyniku tego spotkania, jest załącznikiem do umowy o naukę.

Podpisanie umowy o naukę

Ostatnim etapem przyjęcia dziecka do placówki Fundacji STERNIK – Poznań jest podpisanie umowy o naukę. Umowę podpisują Państwo z właściwymi dyrekcjami. Przy przejściu dziecka z placówki do placówki podpisywana jest kolejna umowa.

Wysokość miesięcznego czesnego w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

  • Przedszkole „Horyzonty” – 640,00zł
  • Szkoły Podstawowe „Horyzonty” i „Skrzydła” – 720,00zł

Czesne jest rozłożone na 12 rat miesięcznych płatnych od września do sierpnia.

W przypadku dołączenia dziecka do placówki w trakcie roku szkolnego, czesne liczone jest od miesiąca przystąpienia do STERNIKA.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi zwyczajnej.

Ulga zwyczajna z tytułu posłania do którejkolwiek placówki trzeciego  dziecka wynosi 70% pełnego czesnego, a czwartego dziecka wynosi 100% czesnego.

Aby skorzystać z ulgi zwyczajnej, należy przesłać wypełniony formularz wniosku o stypendium edukacyjne na adres: fundacja@sternikpoznan.pl. Wniosek można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście.  Po uzyskaniu akceptacji wniosku otrzymają Państwo jego skan i ulga będzie uwzględniana od kolejnego miesiąca.