W miniony poniedziałek, w naszej szkole odbyły się rekolekcje dla klas 0-VI. Były nietypowe, gdyż całość odbywała się online a poprowadził je ks. Jan.

Celem tych rekolekcji było odwiedzenie miejsc, w których Pan Jezus spotykał się ze Swoim Ojcem i ludźmi. Dziewczynki miały czas również na refleksję  – czego dowiedziały się o Panu Jezusie i o sobie.

Dziewczęta w wirtualny sposób przechodziły z miejsca do miejsca, wykonując poszczególne zadania związane z wybranymi miejscami w Jerozolimie. W taki sposób odbyły w milczeniu pielgrzymkę do Jerozolimy.