W dniach 26-27.03 br. odbyły się w naszej szkole rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył O. Dominikanin – Wojciech Prus – dyrektor wyd. „W drodze”, ceniony kaznodzieja i spowiednik, a w ostatnim czasie twórca bajek dla dzieci.

Dziewczynki z zainteresowaniem wysłuchały bajek Ojca Wojciecha, w których ukazywane były wartości takie jak piękno ciszy i przyjaźni. Po Eucharystii każda klada pracowała w grupach nad tematyką rekolekcji.

Dziewczynki z IV klasy opracowały również scenkę – przypowieść o Synu Marnotrawnym.

Rekolekcje 2015