„Posłuszeństwo jest początkiem mądrości”

 

Wszyscy pragniemy prawdy i dobra, a one wymagają uznania racji  osób, od których zależymy, dlatego tak ważne jest bycie posłusznym.

Posłuszeństwo jest wolnym wyborem opartym na zaufaniu – Bogu, rodzicom, nauczycielowi – tego, co służy mojemu dobru. Dlatego osoba posłuszna wykonuje polecenia od razu, bez ulegania lenistwu, bez narzekania, bez prób unikania odpowiedzialności.