W tym roku realizujemy program wychowawczy w oparciu o materiały z Leader 100. Dla wszystkich kompetencją miesiąca stycznia jest SZACUNEK.

Klasy 1-2: Jestem uprzejmy i grzeczny w stosunku do innych.
Klasa 3: Znam i stosuję dobre maniery
Klasy 5-6: Rozróżniam co powoduje radość a co smutek, co dobro a co zło.
Klasy 7-8: Proszę o rady i chętnie je przyjmuję.

Kompetencją stałą, nad którą pracujemy cały rok jest NAUKA.
Odpowiednio do poziomu, uczennice kształtują nawyk:
Klasy 1 i 2: Najpierw robię to, co do mnie należy, a potem się bawię.
Klasa 3: Starannie wykonuję i kończę zadania.
Klasy 5-6: Owocnie korzystam z lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
Klasy 7-8:  Dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie.

Te informacje oraz materiały do pracy zamieszczone są na stronie https://www.leader100.pl
W styczniu zgłębiamy czwarte przykazanie: „Nie zabijaj”  w ramach projektu “Dekalog na drodze do szczęścia”.

Uczennice z klasy startowej realizują program wychowawczy w oparciu o materiały zapisane w agendach:
Cnota: Zaangażowanie.
Nawyk pobożności: Apostolstwo – modlitwa i przykład.