W tym roku realizujemy program wychowawczy w oparciu o materiały z Leader 100. Dla wszystkich kompetencją miesiąca stycznia jest RADOŚĆ, OPTYMIZM.

Klasy 1-2: Zawsze się uśmiecham.

Klasa 3: Nie zniechęcam się tym, co trudne.

Klasy 5-6: Gratuluję innym sukcesów, wspieram przy porażkach.

Klasy 7-8: Szukam pozytywnej strony wydarzeń.

Kompetencją stałą, nad którą pracujemy cały rok jest NAUKA.

Odpowiednio do poziomu, uczennice kształtują nawyk:

Klasy 1 i 2: Najpierw robię to, co do mnie należy, a potem się bawię.

Klasa 3: Starannie wykonuję i kończę zadania.

Klasy 5-6: Owocnie korzystam z lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Klasy 7-8: Dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie.

Te informacje oraz materiały do pracy zamieszczone są na stronie https://www.leader100.pl

W styczniu zgłębiamy piąte przykazanie: „Nie cudzołóż” w ramach projektu “Dekalog na drodze do szczęścia”. Uczennice z klasy startowej realizują program wychowawczy w oparciu o materiały zapisane w agendach:

Cnota: Męstwo.

Nawyk pobożności: Pamiętam o modlitwie przed i po posiłku.