Plan zajęć szkolnych w dzień otwarty 14 marca 2015 r.

 

Klasa I i II [sala klasy II. Parter]

Prowadząca

Klasa III i IV [sala klasy III. I piętro]

Prowadząca

10.00-10.50

Edukacja polonistyczna

AW

Edukacja polonistyczna

AK

10.50-10.55

Przerwa

AW

Przerwa

AK

10.55-11.35

Edukacja matematyczna

MK

Historia

MZB

11.35-12.05

Przerwa – podwórko

AW

Przerwa – podwórko

AK

12.10-12.50

J. angielski

EZ

Matematyka

AP

12.50-13.00

Przerwa – na kanapkę, wodę

EZ

Przerwa – na kanapkę, wodę

AP

13.00-13.45

Edukacja plastyczna

AW, MK

Przyroda / J. hiszpański [zajęcia 20 minutowe]

ND/AMi

 

AW – Agnieszka Woźniak, wychowawczyni klasy I

MK – Marta Kościelna, wychowawczyni klasy II

AK – Anna Kubiak, wychowawczyni klasy III

EZ – Erika Zhyga, nauczycielka języka angielskiego w klasach I-IV

AMi – Anna Michalak, nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach I-IV

ND – Natalia Dąbrowska, nauczycielka przyrody w klasie IV,

AP – Alicja Padjasek, nauczycielka matematyki w klasie IV

MZB – Magdalena Zgórska-Bartkowiak, nauczycielka historii w klasie IV