W listopadzie cnotą, nad która pracowały dziewczęta, był PATRIOTYZM, a patronką  projektu została  wybrana uczestniczka Powstania Warszawskiego pani Hanna Szczepanowska.

W miniony poniedziałek w naszej Szkole odbył się uroczysty apel patriotyczny. Dziewczęta z klasy 7 opowiedziały o pani Hannie, którą miały zaszczyt poznać podczas majowej wycieczki do Warszawy. Dziewczynki z młodszych klas, mogły np. wysłuchać fragmentu wywiadu, który przeprowadziły ich koleżanki, w którym pani Hanna opowiedziała, jak w wieku 10 lat rozpoczęła walkę z Niemcami. Historia tej niezwykłej osoby, którą dziewczynki z klasy 7 mogły usłyszeć na żywo jest przykładem wielkiego patriotyzmu, którego pani Hanna przez całe swoje życie uczyła młodzież, a szczególnie harcerzy.

Podczas naszego spotkania w domu pani Hanny, napisała ona kartkę z życzeniami dla całej naszej Szkoły, która jest teraz  dla nas bezcenną pamiątką.

Pani Hanna  zmarła 9 października tego roku.
Cześć Jej pamięci!