Pasowanie na Pierwszoklasistki naszej szkoły odbywa się tradycyjnie 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej. Jako, że w tym roku dzień ten przypadł w poniedziałek, a więc w dniu, kiedy odbywa się szkolna Msza święta – intencją szczególną była pamięć o naszych uczennicach klasy I.

Po powrocie do szkoły, uczennice i Rodzice, spotkali się na krótkim programie artystycznym przygotowanym przez dziewczynki pod okiem wychowawczyni – pani Zofii Łuczak, by po nim – pani Dyrektor Karina Szatkowska, dyżurną kredką do pasowania – powitać wszystkie uczennice w progach naszej szkoły.

Życzymy dziewczynkom przede wszystkim sukcesów, przede wszystkim w nauce ale również wzrastania w cnotach i rozwoju duchowego.