Szkoła Podstawowa „HORYZONTY” jest pierwszą w Poznaniu szkołą dla dziewcząt, powstałą w oparciu o doświadczenia szkół i przedszkoli partnerskich Stowarzyszenia STERNIK.

Rozkład zajęć

Obowiązkowe zajęcia szkolne odbywają się od g. 8:15 do 14:50 lub 15:40 – klasy VII i VIII. W tym czasie mają miejsce: lekcje (zgodnie z podstawą programową i poszerzoną siatką godzin), dwie długie przerwy i przerwa obiadowa oraz kółka zainteresowań. Świetlica szkolna dostępna jest przed lekcjami od godziny 7.15 oraz po zajęciach do godz. 17:00.

Kółka zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019

Prowadzone przez nauczycielki ze szkoły:

Dla klas IV-VIII

Dla klas 0-III

Prowadzone przez osoby z zewnątrz (płatne)

Języki obce

Nauka języków obcych jest istotnym filarem „Horyzontów”. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami o podobnym profilu z Hiszpanii i innych krajów.

Wszystkie nasze uczennice mają tygodniowo 5 lekcji języka angielskiego oraz 2 lekcje języka hiszpańskiego, licząc od klasy 5. Od tego roku uczymy języka angielskiego metodą Direct Instruction, którą koordynuje p. Marcin Legeżyński.

Uprawnienia

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.