{nomultithumb}Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej. Fakt noszenia mundurka  pociąga  za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią.Tutaj można obejrzeć z czego składają się mundurki:

mudurki3s

Mundurki można zamówić mailowo  u pani Moniki Kwiczor: monika.kwiczor@poczta.onet.pl

IMG 3939

IMG 4027