Miniony poniedziałek był dla całego Sternika dużym świętem. W naszej poznańskiej katedrze, pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Balcerka – podczas Mszy świętej, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Modliliśmy się o uczniów, uczennice, przedszkolaków, całą kadrę nauczycielską i Rodziców. O to, aby był to dobry rok dla wszystkich i aby Pan Bóg błogosławił we wszystkich naszych inicjatywach.