Za nami pierwszy w tym roku szkolnym infowtorek. Jak zwykle – nie zabrakło wielu ważnych informacji (m.in. o biegu ojca Jońca, projektach pań nauczycielek, ogłoszeniu zasad wyborów do Samorządu Uczniowskiego), ale – najważniejszym dzisiaj wydarzeniem było losowanie młodszej siostry.

Wolontariat oraz duch służby drugiemu człowiekowi to integralny element wychowania w naszych szkołach💕. Podejmowanie działań społecznych, pozwala naszym uczennicom:
➡️kształtować wrażliwość na potrzeby innych
➡️rozwijać empatię i odpowiedzialność
➡️doskonalić umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji
➡️budować prawidłowe relacje
➡️wzmacniać poczucie własnej wartości
📌Ważnym obszarem takich właśnie inicjatyw w naszej szkole w miesiącu wrześniu jest:
✅Wybór Starszej Siostry spośród uczennic starszych klas przez dziewczynki z klasy startowej i pierwszej; Starsza Siostra to swoisty „Anioł Stróż” 👼który zawsze może pomóc, pocieszyć czy doradzić. Wspiera młodsze koleżanki w tym, by rok szkolny przebiegał w radosnej i spokojnej atmosferze przyjaźni i pięknych, serdecznych relacji https://horyzonty.edu.pl/mlodsza-siostra-starsza-siostra
✅Ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”, w którą z wielkim zapałem, entuzjazmem i zaangażowaniem włączyły się w tym roku uczennice klasy 4.
Bo pomagając wzrastać innym, wzrastamy sami ❤️💪