Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), to święto obchodzone corocznie 5 grudnia. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz potrzebujących.
W naszej szkole aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariusza, do którego należą uczennice klas V – VII.

5 XII 2017 radośnie świętowałyśmy ten wyjątkowy dzień. Uroczyście spędziłyśmy czas długiej przerwy na wzajemnym ubogaceniu się zdobytym już doświadczeniem. Rozdawane były też cukierki z cytatami dot. pomagania innym.

Dziewczęta czynnie pomagają w stołówce szkolnej, wzięły udział w pracach porządkowych na cmentarzu oraz włączyły się w akcję Wylosuj Anioła, chcąc wspierać duchowo dzieci przebywające w szpitalach.
Opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu w Horyzontach są: p. Natalia Dąbrowska i Anna Świerczyńska.