W marcu dziewczynki klas 3 i 2 kolejny raz startowały w dwóch konkursach.  20 marca uruchamiały cały swój potencjał matematyczny by jak najlepiej rozwiązać zadania z XXIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2014. Natomiast tydzień później, 28 marca br. po raz pierwszy próbowały swoich sił ze znajomości języka angielskiego rozwiązując test wielokrotnego wyboru w konkursie „Mały Lingwista”.

Konkursy marcowe