IMG_1579     maskotka    1

Dnia 6 maja odbył się II Szkolny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej. Grupa dziesięciu dziewczynek z klas czwartej i piątej rozwiązała składający się z dwudziestu pytań test. Pytania nie należały do najłatwiejszych, ale przy dopingu wędrującej od ławki do ławki maskotki orła olimpijskiego długopisy paliły się w dłoniach, a uśmiech nie znikał z twarzy… Czekamy na wyniki!
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka wf Urszula Nowak.